HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021 MUISTIO

PÖYTÄKIRJA

 

Aika: 9.2.2021 

Paikka: ABC liikennekeskus, Pieksämäki

Päätöksentekijät: Seppo Manninen (pj.), Ari-Jouni Vironen, Erkki Huupponen, Teemu Muhonen, Jari Rauhala, Peter Hartwig

Muut läsnäolijat: Auli Manninen, Pentti Vauhkonen

 

1) Kokouksen avaus

    Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.07

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

    Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3)  Hallituksen kokoonpano

Varapuheenjohtaksi valittiin Ari-Jouni Vironen

Kapteeneiksi valittiin Harri Lindblom ja Eila Kauppinen

 

4)Taloustilanne 

Seuran kassatilanne: n. 7400e, tilanne stabiili.

 

5)  Kausijulkaisu

Keskusteltiin mahdollisen kausijulkaisun toteuttamisesta.

 

6) Anolakeskus

Keskusteltu tulevasta Anolakeskuksesta, ja alueelle mahdollisesti tulevista toiminnoista.

 

7) Jäsenkirje

Lähetetään jäsenkirje ja jäsenmaksulomake ensisijaisesti sähköpostitse.

 

8) Kokouksen päättäminen

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

 

Pieksämäellä 9.2.2021

 

 

Seppo Manninen, puheenjohtaja           Teemu Muhonen  , sihteeri

**********************************************************************************

VUOSIKOKOUS      Muistio

Aika: 9.2.2021 klo 19.00    

Paikka: ABC PIEKSÄMÄKI, kabinetti

 

Läsnä: Peter Hartwig, Teppo-Tuomas Miettinen, Pentti Vauhkonen, Jari Rauhala, Seppo Manninen, Auli Manninen, Riku Kuuluvainen, Tuulikki Vilkas, Teemu Muhonen, Ari-Jouni Vironen, Jussi Korhonen, Erkki Huupponen

 

 1. Kokouksen avaus

Seuran hallituksen puheenjohtaja Seppo Manninen avasi kokouksen klo 19.05.

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Esitykset:

pj – Seppo Manninen

siht – Jari Rauhala

pk tark – Tuuli Vilkas, Jussi Korhonen

 

Valittiin esityksen mukaisesti.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuosikokouskutsu on julkaistu Pieksämäen Lehdessä 28.1.2021. Lisäksi jäsenistölle on lähetetty kokouksesta tieto sähköpostilla jäsenrekisterin mukaan.

Päätös: Todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätödvaltaiseksi.

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 

Esitettiin kokoukselle tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan kertomus toimintavuodelta 2020.

 

Vuosikertomuksena kilpailukalenteri 2020. Green card-kurssin käyneitä yhteensä 22, joista suurin osa liittyi myös seuran jäseniksi.

 

Tilikauden tulos 1766,89 € ylijäämäinen.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

 

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

Päätös: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

 1. Toimintasuunnitelma, budjetti sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

Toiminta kaudella 2021 perustuu hyvään yhteistyöhön Anolan golfyhteisön muiden toimijoiden kanssa. Seuran eri toiminta-alueiden (juniori, lady, seniori, erityisgolf) toiminnan hyvää kehitystä tuetaan edelleen ja seuratoimijoita aktivoidaan. Kilpailutoimintaa kehitetään edelleen ja pieksämäkeläistä golfväkeä pyritään palvelemaan tasokkaasti järjestetyllä kilpailutoiminnalla. Seuralle hankittu golf-simulaattori on asennettu, avattu ja kaikkien golfin harrastajien varattavissa talvikaudella. Simulaattoritilaan rakennetaan edelleen lähipelialue lisäämään käyttöastetta.

Seuratoiminta pystytään turvaamaan jäsenmaksuilla + kausijulkaisun tuotoilla sekä  yhteistyökumppaneiden kilpailuisännyyksillä.

Esitys: Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruudeksi esitetään 60 € ja juniorijäseniltä 40 €. Liittymismaksua ei peritä.

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

 

 1. Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä 

 

6 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen varsinainen kokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään kaksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

 

Valmistelun pohjalta esitetään hallituksen jäsenten määräksi puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Päätös: 5 + 2 kokoonpano hyväksyttiin.

 1. Puheenjohtaja, hallitus ja varajäsenet

Esitys seuran puheenjohtajaksi: Seppo Manninen – valittiin.

Esitys hallituksen jäseniksi:  Tiina Frilander , Erkki Huupponen ,  Teemu Muhonen,  Jari Rauhala,  Ari-Jouni Vironen – valittiin.

Esitys hallituksen varajäseniksi: Tuuli Vilkas, Peter Hartwig – valittiin.

 

 1. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

Esitys: Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijaan valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

 

Vuosikokous esitti toiminnantarkastajaksi Arto Sepposen ja varalle Hannu Nissisen.

 

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

 

Pieksämäellä      9.2.2021

******************************************************************************

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

PÖYTÄKIRJA

 

Aika: 11.1.2020 klo 19.00

Paikka: ABC

Päätöksentekijät: Seppo Manninen (pj.), 

Jouni Vironen jäsen 

Erkki Huupponen jäsen (poissa)

Teemu Muhonen jäsen (siht.) (poissa)

Tiina Frilander jäsen 

Tuuli Vilkas varajäsen (poissa)

Jari Rauhala varajäsen 

Harri Lindblom kapteeni

Eila Kauppinen ladykapteeni (poissa)

Auli Manninen jäsensihteeri/rahastonhoitaja

 

1) Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Todettiin

3) Kenttätilanne. Keskusteltiin Golfliiton kenttä-asiantuntijan 1.11.2020 käynnistä tekemän muistion ohjeistuksista. Vaikka muistio on erittäin negatiivinen, päätettiin jatkaa kentän kehitystyötä yhtä ponnekkaasti kuin aikaisemminkin.

4) Simulaattori.

Ennen kokousta kokoonnuttiin Kinolinnan vanhaan elokuvasaliin, jota on  esitetty gollfin talviharjoittelutilaksi. Paikka todettiin erittäin sopivaksi tähän tarkoitukseen. Aktiiviryhmä on kartoittanut markkinoilla oleva simulaattoreita ja pyytänyt niistä tarjouksia. Eri vaihtoehtojen joukosta hallitukselle esitettiin Golf Virtojen käytetty  Sport Coach simulaattori jonka uudesta laitteesta  seura on saanut tarjouksen 22000 + alv24%. Paikan päällä Harrin johdolla tutustumassa käyneelle porukalle siitä oli hintapyyntö 5000 + alv24%. Hankintaperusteena on Matti Lipsasen lupaama laina hankintaa varten, lainaa maksetaan pikku hiljaa käytöstä saaduista tuloista ja mahdollisista sponsorituloista.  Hallituksen yksimielisenä päätöksenä valtuutettiin puheenjohtajaa jatkamaan neuvotteluja hankinnasta.

 

 5) Taloustilanne 

Seuran kassatilanne n. 8215 euroa johon kohdistuu vuoden 2020 menoihin vielä kirjanpitäjän esittämä lasku 600 €

 

6) Hankerahoitusanomus

Todettiin että rahoitusta ei myönnetty, päätettiin katsoa mahdollisuutta uuteen hakemukseen.

 

7) Kapteenien esitykset

Keskusteltiin Eilan esittämästä tuomarikoulutusten järjestämisistä, pyritään järjestämään koulutustapahtuma.

 

8) Vuoden 2021 suunnitelmia

Valmistaudutaan pitämään talkoita simulaattoritilassa.

 

9) Vuosikokous

Pidetään seuran vuosikokous tiistaina 9.2.2021 klo 19.00 ABC kerhotilassa

 

 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

 

Pieksämäellä 11.1.2021

 

Seppo Manninen, puheenjohtaja, sihteeri   

************************************************************************************

AGC hallituksen kokous 17.5.2020 klo 14.00 Paikka Anolan  golfkenttä

 

 • Kenttätilanne
  • OUT-paalujen palautus 2-väylän oikeaan reunaan
   • jaettiin puheenjohtaja kuvaus out-paalujen tarpeesta 2-väylän oikealle puolelle

Päätös: Päätetään rakentaa uusi 2 väylän tiiboksi. Sen valmistuttua kutsutaan golfliiton asiantuntija tutustumaan tilanteeseen ja tehdään suositusten mukaiset muutokset. Lisäksi tarkastetaan koko kentän slouppaus. Tähän mukaan kenttätoimikunta ja kapteenit.

lisätty 14.5. siirtosääntö

  • esitys: Seura kustantaa siirtonurmen 2 tiiboksiin
   • Hyväksyttiin
  • esitys: Uudet liput Tohman tikistä, seura kustantaa
   • Hyväksyttiin
  • kastelujärjelmien kunnostuksen (Erkki & Kari) jälkeen tiiboksit kastuvat paremmin ja muutenkin kasteluverkosto kattavampi
  • jääpoltteen tuhot greeneillä seuraavana työn alla
 • Kilpailukalenteri
 • kilpailukalenteri/vastuut lähes valmis
 • esitykset (Jari)
  • lisäys anola – eerikkala to 20.8. klo ? (…tuleeko pimeä jos klo 18…)
   • hyväksyttiin
  • viikkokisoihin lisäys: “Myös kisapäivänä itsenäisesti (merkkaajan kanssa) kierretyt tasoituskierrokset (9 reikää) hyväksytään kisaan mukaan. Tuloskortin palautus kuvana viikkokisan vastaavalle kisapäivänä klo 21 mennessä. Tällöin tuloksen kirjaamisen Nexgolfiin tasoituskierroksena hoitaa vain ja ainoastaan viikkokisan vastaava.”
   • hyväksyttiin
  • lisäys AGC reikäpelimestaruus 
   • hyväksyttiin
  • Lisäys Kapteenit käskee – Scrambleen! la 27.6.
 • miten hoituu muiden seurojen jäsenten ilmoittautuminen? Kirjattava kisainfoon.(Jari)
  • ohjataan osoitteeseen caddiemaster@anolagolf.fi

 Toimikuntien esitykset

ladyt – eBirdien ja sähköisten sovellusten (tuloskorttien) opastukselle olisi tilausta. Pyritään järjestämään koulustilaisuus.

Kummitoiminta käynnissä. Juuri kurssin käyneet saavat kokeneempia mukaan pelaamaan. Some-kampanja “kuumittelusta” tulossa. Omaa ohjelmaa suunnitteilla (jos/kun korona hellittää)

Erityisgolfin työryhmä Vaalijalassa kokoontui. Tiistai ja torstai kesän pelipäivät. Yhteistyö naapurikuntien kanssa orastavana.

Vaalijala vapautetaan bägivaraston vuokrasta.

 • Muut esille tulevat asiat

“Aleksin toimiston” käyttö lähinnä seuran mailojen ja Green card-kurssien sekä Aleksin myynnissä olevan kaluston käytössä

Tiedotuskanavat

AGC kotisivut

FB – AGC ja Anolan Golfarit

Esitys(Pentti): Seuran päätösasioista koonti kotisivuille. Tiedotus/markkinointi kaipaa tehostamista. Positiivinen henki ja myönteisyys näkyviin. Lehdet julkaisevat, jos saavat valmiit kirjoitukset ja kuvat.

Green card-kurssit – vastuu Teppo Miettinen, seura Seppo Manninen

TYHY – kurssit  –  KUN KORONARAJOITUKSET SALLII

vastuu Seppo Manninen, irtoavat aktiivit ohjaajina

tutustumispaketti – 2h, 3h, 4h  + tarjoilut ?? Auli rakentaa yhteistyössä Penan kanssa

Koko Pieksämäki …. ei toteudu tänä vuonna

Anolan yläkerran sauna vuokrattavissa Penalta.

Seuralla 25 pelilippua Joroisiin. Myynnissä kapteeneilla AGC:n jäsenille, joilla omalle kentälle kausipelioikeus hintaan 25 €.

 

*****************************************************************

Anola Golf Club Hallituksen kokous 14.4.2020

Seuran varsinaiset vastuuhenkilöt 2020:

Puheenjohtaja                           Seppo Manninen

Varapuheenjohtaja Jouni Vironen (1.), Erkki Huupponen (2.)

Jäsensihteeri /Rahastonhoitaja           Auli Manninen          

Web Manager                            Jari Rauhala

Kouluttaja                                  Teppo-Tuomas Miettinen

Sihteeri / Tiedotus                    Teemu Muhonen                     

 • Työryhmät ja vastaavat, joilla puheenvuoro/esittelyvastuu kokouksissa

Erityisgolf                                      

Jouni Vironen, Vaalijalan tiimi on, kesäsuunnitelma on ja allekirjoitettu,

Ladyt                                               

Ladykapteeni Eila Kauppinen,Tiina Frilander,  Tuuli Vilkas, Janna Isotoff, Kaarina kuuluvainen, Marjatta Nissinen, Satu Seppä, Sinikka Hietanen, Auli Manninen, Leena Suhonen.

Kenttä                                            

Erkki Huupponen, Kari Kirjala, Pena Vauhkonen, Mikko Korhonen, Harri Lindblom, Seppo Manninen

Kilpailu                                            

Seppo Manninen, Jari Rauhala, Teppo-Tuomas Miettinen, Eila Kauppinen, Harri Lindblom, Teemu Muhonen

 • kokoontuu ja tekee kilpailukalenterin rungon

Seniori                                            

Seppo Manninen, Riku Kuuluvainen, Tuomo Toppinen, Ertsa Pasanen, Jouni Vironen.

Juniori                                             

Mikko Korhonen, Pekka Kosonen

 

 • Koko Pieksämäki golfaa – ajatuksena tulevana kesänä kohdistettuna
 1. Yritys- ja järjestö kontaktit omana polkuna
 2. Junioriseuroihin yhteys, PiPS, Pisaba, … oheisohjelmana kesäaikaan – Draivia kouluun
 3. Etsivä nuorisotyö tutustumaan mahdollisuuksiin ja heille työkaluksi
 • Anolan jäsenmaksun 14.4 mennessä maksaneet ( 131 )  on rekisteröity Gogolf jäseniksi, lisätään kunnes maksut kunnossa
 • Talkoita mahdollista tehdä ohjeistusta noudattaen, Erkki  ja Pena tiedottaa Jari tehnyt watsuppi osoitteet talkooryhmästä
 • Nettisivut valmisteilla Jari vetää vankkuria, entiset sivut poistettu
  • työn alla, Teemu ja Jari ottaa päivityksestä kopin Juha Rantalalta
 • Kenttätilanne, Erkki / Pena tiedottanee mahdollisesta avauksesta
  • slope-päivitys tullut ja voimassa
  • kenttä aukeaa … kohtsilleen. Ensin range, sit 1-7, …
 • Onko ravintola asiasta tietoa, nyt näyttäis siltä että avautuisi normaalia myöhemmin
  • selvittelyt jumissa koronan vuoksi, toukokuun loppuun kaikki palvelut seis
  • olisiko talkooväkeä isompiin kisoihin, pitämään “soppatykkiä lämpimänä” –> ladyt ottavat tästä koppia!
  • Pena suunnitellut toimistonsa sijoittamista kahvilarakennukseen, ei varsinaista kahvilatoimintaa –> cm paremmin paikalla
  • maksupääte tulossa seuran käyttöön
 • Seuran rahatilanne parhaassa kunnossa useampaan vuoteen, Golfliiton- ja Nexgolffin  maksut pystytään hoitamaan ilman erillistä rahoitusta
  • tukihankintoihin kentälle ehkä mahdollisia
  • kausijulkaisua ei tänä keväänä tule
  • yrityskumppaneiden hankinta kuitenkin ajankohtaista, tavoitteena pidempiaikainen sitouttaminen
 • Jäsenkirje ajankohtaisista asioista ( jäsenmaksut, Gogolf jne. ) valmisteilla
  • jäsenkirje 2 työn alla, Seppo & Auli hoitaa

**************************************************************************************************

Aika: 9.2.2020 klo 16.00

Paikka: PMKn Uimahalli

Päätöksentekijät: Seppo Manninen (pj.), Jouni Vironen, Erkki Huupponen, Tuuli Vilkas

Muut läsnäolijat: Auli Manninen (siht)

 • Mahdollinen kirjanpitotston vaihto otetaan harkintaan. Otetaan tarjouksia paikallisilta yrittäjiltä.
 • Tilinpäätös valmis ja allekirjoituskierroksella hallituksen jäsenillä
 • Rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi valittiin Auli Manninen 
 • Pankkiyhteys vaihdetaan Danskesta OP Suur-Savon Pieksämäen konttoriin. Auli Manniselle laajat käyttöoikeudet avattavaan uuteen tiliin. Verkkopalvelu, konekielinentiliote ja muut tarvittavat palvelut otetaan käyttöön. Op:n korttimaksulaite harkintaan.
 • OP valtuutetaan lopettamaan ja siirtämään Dansken tili ja palvelut OP:iin.
 • OP on tarjonnut myös postituskuoret jäsenkirjeille ja kokoustilan käyttöömme.
 • SUMUPP kortinlukija otetaan vertailukohteeksi pankin tarjoamaan laitteeseen. Ainoat kulut korttia höylätessä = pankkikortti 0,95% ja luottokortti 2,95% ostosta.
 • GO Golf jäsenyys – Liitytään seurana GoGolfin jäseneksi. 1,24€/jäsen= n310€/v. Jäsenillä on mahdollisuus tilata GoGolfin oma lehti, maksamalla jäsenmaksun lisäksi 5€ seuran tilille. Tästä mahdollisuudesta tulee mainita vuosikokouksen jälkeen lähtevässä jäsenkirjeessä. Jäsenyys tuo mahdollisuuden erilaisiin etuihin ympäri suomen ja antaa seuralle myös positiivista näkyvyyttä.

Ehdotus uudeksi hallitukseksi 2020, sekä vetovastuut

Seppo Manninen (pj)

Erkki Huupponen (kenttä)

Jouni Vironen (erityisgolf)

Tiina Frilander (ladyt)

Teemu Muhonen (tiedotus/sihteeri?)

Riku Kankkunen (kilpailu)

Tuuli Vilkas (varajäsen)

Jari Rauhala (varajäsen)

Kapteeni Harri Lindblom

Ladykapteeni Eila Kauppinen

 • Kahvilan tilanne

Tuomo Ylönen, keskustelut käynnissä, ratkeaa maaliskuussa

Esedu, keskustelut käynnissä, ratkeaa maaliskuussa

Vaalijala, keskustelut käynnissä, ratkeaa kevään aikana

   

Pieksämäellä 9.2.2020

****************************************************************************************

Aika: 16.1.2020 klo 17.00

Paikka: ABC liikennekeskus, Pieksämäki

Päätöksentekijät: Seppo Manninen (pj.), Jouni Vironen, Erkki Huupponen, Pekka Kosonen

Muut läsnäolijat: Auli Manninen (siht)

Seuran www-sivut

Puheenjohtaja ollut yhteydessä Juha Rantalaan. Sivujen sisältö ja mahdollinen julkaisualusta vielä vaiheessa.

Maksupääte

Päätös: Päätettiin hankkia maksupääte seuralle. Asiaa valmistelee puheenjohtaja.