News

03.05.2017
Kategoria: Etusivu
Kirjoittaja: Timo
03.05.2017
Kategoria: Etusivu
Kirjoittaja: Timo

AGC Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa:
Facebook @anolagolfclub
Twitter: @anolagolf
Instagram: @anola_golf_club

03.05.2017
Kategoria: Etusivu
Kirjoittaja: Timo

Caddiemaster:
email: caddiemaster@anolagolf.fi

Kenttämestari Pentti Vauhkonen:
p. 0400 653 586
email: kenttamestari@anolagolf.fi

Jäsensihteeri Raimo Martikainen:
p. 0400 487 959
email: jasensihteeri@anolagolf.fi

Tiedotussihteeri Pekka Kosonen:
p. 040 501 5279
email: tiedotussihteeri@anolagolf.fi

 

Paikallissäännöt

ANOLA GOLF CLUB RY:N PAIKALLISSÄÄNNÖT

(Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on poistanut käytöstä kaikkia kenttiä koskeneet paikallissäännöt 30.4.2016 alkaen).

1. Hiekkaesteessä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

2. Kastelulaitteiden kansista ja muista kiinteistä haitoista vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli
mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka
a) vapauttaa haitasta, mutta ei b) lähemmäksi reikää eikä c) esteeseen tai viheriölle.
Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.
Pelaaja saa vapautuksen tämän paikallissäännön mukaan, jos pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden
mailanmitan päässä viheriöllä pelaajan pallosta puttilinjalla, pallon saa nostaa, puhdistaa ja asettaa lähimpään
paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, mutta ei b) lähemmäksi reikää eikä c) esteeseen.
Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

3. Mittapaalut ja -laatat ovat kiinteitä haittoja. Merkkien poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta. (Sääntö 24-2) Matkat on mitattu viheriön keskelle.

4. Kentällä olevat rakennukset, ajo- ja kulkutiet, kastelulaitteiden kannet sekä kaivot ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen vaikutuksesta säännön 24-2b mukaisesti.

5. Kentän alueella sijaitsevat mullalla täytetyt kuopat ovat korjausaluetta ja niiltä vapaudutaan ilman rangaistusta säännön 24-2b mukaisesti. Samoin vapaudutaan myös pelialueella olevista kannoista ja kivistä vaikka niitä ei olisi merkitty sinisellä värillä.

6. Väylän kolme keltaiselta tee-merkeiltä avattaessa, on lyöntisuunnassa oleva 2 greenin lippu jätettävä avauksen ajaksi maahan, ilmaisemaan perässä tulevalle ryhmälle alueen olevan vielä suljettu pelin vuoksi.

7. Väylän 5 oikeassa reunassa kulkeva sähkölinja on myös OUT -raja ilmaisten pelialueen rajaa.

8. Ulkorajaa osoittavat valkoiset paalut ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Paalujen poistaminen on kielletty.

9. Valkoinen paalu, jossa on musta pää, osoittaa pelikentän ulkorajan päättymisen. Kyseisestä kohdasta ulkoraja jatkuu 90 asteen kulmassa pelialueesta poispäin.

10. Etäisyysmittarit sallitaan.

11. Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2,18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

 

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli: Reiän menetys

Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Previous page: PAR3-väyläkartta  Seuraava sivu: Slopetaulukko miehet